Proefles

Indien u graag een proefles wilt meedoen is dit geen probleem. U kan achteraf gewoon beslissen of u wenst in te schrijven voor de lessenreeks. Indien u beslist van in te schrijven zal deze training aangerekend worden. Indien u beslist van niet in te schrijven was deze training gratis. Uiteraard krijgen kinderen die op voorhand effectief inschrijven voorrang op kinderen die eerst een proefles willen meedoen.

Inschrijven

Inschrijven kan je doen op deze website onder de link 'Inschrijven' door de te klikken op de locatie en de gevraagde gegevens van je zoontje/dochtertje in te vullen. Hierna ontvangt u een bevestigingsmail met verdere informatie.

Indeling

Bij inschrijving kan je je voorkeursgroep aanduiden. De effectieve groepsindeling volgt later en wordt bepaald op basis van de leeftijd, reeds eerder deelgenomen lessenreeksen en je aangegeven uur van voorkeur. Mogelijk zal je zoon of dochter dus op een ander uur worden ingedeeld dan jij hebt aangeduid. 

Missen van een training

Indien je voor aanvang van de lessenreeks (uiterste datum: zie infobrochure) kan aangeven welke training je niet kan deelnemen zal er een herberekening volgen van het inschrijvingsgeld. Indien je tijdens de lessenreeks aangeeft dat je een bepaalde training niet kan zal er geen herberekening volgen tenzij bij ziekte met geldig doktersattest.

Kan ik instappen als de lessenreeks al bezig is

Uiteraard kan je instappen als de lessenreeks al bezig is (indien er plaats vrij is). Het inschrijvingsgeld zal dan berekend worden op het aantal trainingen dat je kan meedoen.

Afgelasting training

Wanneer wij omwille van praktische omstandigheden een trainingen dienen te annuleren zal er in eerste instantie een inhaaltraining georganiseerd worden. Indien er geen inhaaltraining georganiseerd kan worden zal het lesgeld van deze training (€ 9) teruggestort worden. 

Uitschrijven

Uitschrijven is niet mogelijk, tenzij met geldige reden (ziekte, blessure od.). Indien wij hierin toestemmen zal slechts een gedeelte van het inschrijvingsgeld teruggestort worden.  

Wat neem ik mee

Zie afbeelding